Relining - vad är det?

Helt nya bärande avloppsrör utan ingrepp i
varken tätskikt eller konstruktion

Relining

Relining är ett samlingsnamn för ett flertal metoder för att invändigt renovera eller restaurera rörledningar i byggnader och/eller i mark. Att relina avloppsrör innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material istället för att bila upp och byta ut rören. Metoden vi använder oss av kallas för “strumpmetoden” och har en livslängd på över 50 år, rören blir helt självbärande och är inte beroende av att de gamla rören är intakta.

Resultatet av en relining blir oftast bäst om man är ute i god tid, många i villa drar sig gärna för att ta tag i sina avlopp då det är en så kallad “osynlig renovering”, det kan få förödande konsekvenser där det inte längre går att utföra en relining.
Lyckligtvis är det otroligt sällan vi stöter på projekt där en relining inte är möjlig och för att säkerställa högsta kvalitet jobbar vi uteslutande med branschens bästa produkter och installatörer.

Uppstår det ofta stopp i era avlopp, misstänker du läckage från era avloppsrör eller är rören mer än 50 år gamla? Vi hjälper dig att ta reda på rörens och avloppets skick. Problem med stopp i avlopp är ofta ett tecken på att rören behöver åtgärdas, görs ingenting kan problemen bli värre och till sist leda till läckage som i sin tur orsakar svåra vattenskador. En relining är ett mindre tidsomfattande arbete än ett stambyte samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. En relining innebär dessutom mindre besvär och i de flesta fall är det möjligt att bo kvar i bostaden under pågående arbete. Med relining kan samtliga avloppsrör renoveras samtidigt som både tätskikt och ytskikt hålls intakt och arbetet tar i genomsnitt 4-5 arbetsdagar.

Så går det till

Fördelar med villarelining

  • Snabb installation

  • Kostnadseffektivt

  • 50 års hållbarhet
  • 20 års garanti

  • Villaägarnas allmänna villkor

  • Vi i Villa-Partner