Om Gamla Rör

Den generella tekniska livslängden på gamla avloppsrör sträcker sig mellan 25-50 år

Om gamla rör

Många frågar sig hur ofta man ska göra stambyte. Fastigheter byggda innan 1970 är idag aktuella för antingen ett stambyte eller relining av avloppssystem. Den generella tekniska livslängden på ett gjutjärnsrör är 50 år, vilket innebär att alla avloppsrör från 1970 eller tidigare lever på “övertid”. Rörens skick varierar ofta kraftigt beroende på olika faktorer såsom bland annat byggår, användning och markförhållanden. Ofta märks inte att rören är i dåligt skick förrän det kanske är försent, det innebär att många villaägare ställs inför omfattande renoveringar som enkelt hade kunnat undvikas med relining.

Undvik framtida fuktskador
Att se över avloppsrören är ett bra sätt att säkerställa att fastigheten håller sig i gott skick och att du undviker framtida fuktskador, stopp och dyra renoveringar. Ibland behövs bara mindre underhåll och ibland en hel avloppsrenovering. Vi arbetar uteslutande med avloppsrenoveringar med relining som metod och vi är helt specialiserade på villafastigheter.
Osäker på om det är dags att renovera rören eller ej? Kontakta oss så hjälper vi er att kontrollera avloppsrören och om nödvändigt lämnar vi gärna offert.

Stopp i avlopp
Gamla rör kan orsaka stopp i avlopp av flera skäl. Med tiden kan rören bli täppta av beläggningar av fett, hår, matrester och andra föroreningar som ackumuleras inuti dem. Korrosion och rostbildning är också vanliga problem med äldre rör, vilket kan leda till att rören deformeras eller att delar av dem bryts av vilket skapar stopp i avloppssystemet. Har du problem med stopp i avloppet i exempelvis badrummet eller i golvbrunnen så kontakta oss för ett kostnadsfri inspektion!

Begreppet “Äggskalsrör”
Ett smeknamn på första generationens plaströr, tillverkade av ett material som med ålder blir extremt sköra och ofta spricker och orsakar läckage. Äggskalsrören producerades mellan sent 60-tal och tidigt 70-tal och den generella tekniska livslängden uppgår till ynka 25 år. Misstänker du att din fastighet har äggskalsrör eller läckage, kontakta oss, vi är ett av få företag som utför relining även i plaströr, hör av er så berättar vi mer.

Kontakta Oss