Uppdaterad:
2023-03-16

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en revolutionerande metod för att reparera och renovera rör. Det är en metod som blivit allt mer populär under det senaste årtiondet. Det är ett alternativ till traditionella rörbytesmetoder som är mindre påträngande, mindre störande och mer kostnadseffektivt. I huvudsak innebär relining installation av ett nytt rör i ett befintligt rör, med användning av epoxiharts eller andra material.
Boka Rörinspektion

Denna process kan användas för att reparera rör av alla typer, inklusive de som är gjorda av betong, gjutjärn och PVC. Det är en populär lösning för att fixera avlopps- och dräneringsrör som har skadats på grund av korrosion, sprickor eller andra former av slitage. Relining kan också användas för att förbättra flödet av ett rör eller för att förhindra invaderande trädrötter.

Hur relining fungerar

Processen med relining är relativt enkel och den kan genomföras snabbt med få potentiella störningar. Först rengörs det skadade röret noggrant för att avlägsna skräp eller avlagringar som kan finnas. När röret är rent, förs ett epoxiharts (en slags härdplast) in i röret, vanligtvis genom en åtkomstpunkt som en brunn.

Den mjuka plasten låts hårdna för att bilda ett nytt och sömlöst rör inuti det redan befintliga röret. Den nu hårda härdplasten har nu bildat ett rör som är oerhört hållbar och slitstark. Det ska tåla alla tänkbara påfrestningar utan att gå sönder eller försämras med tiden. Vilket är en anledning till dess popularitet.

Fördelar med relining

Det finns många fördelar med att använda relining som rörreparationslösning. Den kanske mest betydande fördelen är de minskade kostnaderna och störningarna jämfört med traditionella rörbytesmetoder. Relining är mindre arbetskrävande och kräver mindre schaktning, vilket innebär att det blir mindre störningar i den omgivande miljön.

En annan betydande fördel med relining är att det är snabbare än traditionella rörbytesmetoder. I de flesta fall kan relining slutföras på några timmar, medan traditionella rörbytesmetoder kan ta dagar eller till och med veckor. Det innebär att husägare och företag snabbare kan återgå till sina vanliga rutiner.

Typer av relining

Det finns flera olika typer av relining, var och en med sina egna unika fördelar och nackdelar. En av de mest populära typerna av relining är CIPP-foder (cured-in-place pipe). Denna metod involverar att man för in en flexibel liner belagd med epoxi (härdplast) i det skadade röret och sedan hårdnar plasten på plats för att bilda ett nytt och sömlöst rör i det gamla befintliga röret.

En annan typ av relining kallas rörsprängning. Denna metod går ut på att bryta upp det gamla röret och sätta in ett nytt på dess plats. Även om denna metod är mer invasiv än CIPP-foder, kan denna metod vara mer användbar i situationer där det gamla röret inte går att repareras.

Slutligen finns det sliplining, vilket är en reliningprocess som innebär att man för in ett mindre rör inuti det gamla röret. Även om denna metod kan vara användbar i vissa situationer, är den i allmänhet inte lika effektiv som andra metoder eftersom den minskar rörets flödeshastighet.

Sammanfattning

Relining kan användas för att reparera nästan alla typer av rör, inklusive de som är gjorda av betong, gjutjärn och PVC. Det används oftast för att reparera avlopps- och dräneringsrör, men det kan också användas för att reparera andra typer av rör, såsom vattenledningar.

Sammanfattningsvis är relining en modern och kostnadseffektiv metod för att reparera rör som har många fördelar jämfört med traditionella rörbytesmetoder. Metoden kan användas för att reparera nästan alla typer av rör och den är snabbare och mindre störande än traditionella metoder. Det finns flera olika typer av reliningsmetoder, var och en med sina egna unika fördelar och nackdelar. Om du har problem med dina rör, överväg att kontakta en professionell relining-service för att lära dig mer om denna innovativa lösning.


Relaterade artiklar

Vanliga frågor och svar om relining
May 30, 2023

Vanliga frågor och svar om relining

Om du funderar på att renovera dina rör kan relining vara ett lämpligt alternativ för dig. Relining är en process för att rehabilitera gamla eller skadade rör genom att sätta in en ny liner inuti dem. Det kan hjälpa till att förlänga livslängden på dina rör och undvika den kostsamma och tidskrävande processen med schaktning och utbyte.
Läs mer
Hur påverkar relining fastighetsägare och hyresgäster?
April 17, 2023

Hur påverkar relining fastighetsägare och hyresgäster?

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur relining påverkar fastighetsägare och hyresgäster, inklusive fördelarna med minskade störningar, -kostnader och -miljöpåverkan.
Läs mer
Vad är relining och hur fungerar det?
March 16, 2023

Vad är relining och hur fungerar det?

Relining är en revolutionerande metod för att reparera och renovera rör. Det är en metod som blivit allt mer populär under det senaste årtiondet. Det är ett alternativ till traditionella rörbytesmetoder som är mindre påträngande, mindre störande och mer kostnadseffektivt. I huvudsak innebär relining installation av ett nytt rör i ett befintligt rör, med användning av epoxiharts eller andra material.
Läs mer